Національний університет харчових технологій | НУХТ

Інсталяція пакету програм "Деканат"
(інсталяція, після завантаження слід запустити new_instd34.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 51.138.184.201
ПС-Кафедра (розподіл навантаження)
(інсталяція, після завантаження слід запустити setup-PS_Kafedra.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 51.138.184.201